Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014


Σκάλιζα παλιές μου ζωγραφιές (δημοτικού) που έφτιαχνα με την Σέηλορμουν και την παρέα της και μ' έπιασε μια νοσταλγία. Θα ακολουθήσουν κι οι υπόλοιπες. ;)

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014