Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

I found that I had also taken some shots of the cat sketch (because "my" scanner is a crappy one), and it looks a lot more beautiful this way!
I love sepia colours, although I find browns kinda boring... Enjoy!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου